16.11.2018

Ceník

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V současné době jsem pracovně a studijně mimo ČR a svou činnost jsem tak dočasně utlumila. I tak se ovšem neváhejte ozvat, potřebujete-li poradit! Spolupracuji s dalšími kolegy, na které Vás mohu odkázat.

 

Ceny vždy stanovuji s ohledem na charakter projektu a předpokládaný rozsah práce. Uvedené ceny jsou tak pouze orientační!  Nejsem plátce DPH.

Optimalizace

 • Balíček Tvorba energetické koncepce a optimalizace projektu RD 6000 Kč
  • Konzultace základní představy
  • Umístění na pozemku, konzultace dispozice a doporučení
  • Tvorba výpočetního modelu (v programu PHPP – Passivhaus Planning Package)
  • Proces optimalizace, tvorba variant, průběžné konzultace s klientem příp. s projektantem
  • Výstup (může se lišit dle dohody) – popis vybrané varianty (požadavky na konstrukce, vybrané technologie), požadavky a informace pro projektanta, jednoduché výkresy/skicy ilustrující zvolené řešení
  • Vypracování PENB v rámci optimalizace + 2500 Kč (vč. tisku 4 paré a zaslání poštou), případně vypracování požárně bezpečnostního řešení (cena je stanovena vždy dle charakteru stavby, orientačně 3000 – 3500 Kč pro RD)
  • Cena je uvedena jako příklad pro RD 150 m² energeticky vztažné plochy, přízemí + 1 podlaží.
  • Více info o optimalizaci zde

Úvodní konzultace pro budoucí stavebníky

 • Úvodní online konzultace pro vyjasnění vašich otázek ohledně stavebního záměru 500 Kč
  • Konzultace na základě vašich potřeb – např. představení materiálových a technických možností, vysvětlení základních pojmů, nastínění možností pro vaše konkrétní podmínky
  • Cena zahrnuje mailovou konzultaci pro zjištění vašich představ, požadavků a možností, poté následuje 1 hod online konzultace (Skype, apod.), + výstup v podobě soupisu základních informací a odkazů na další relevantní informační zdroje

Ostatní nabídka poradenství

 • 1 hodina obecného poradenství a konzultace bez nutnosti přípravy od 500 Kč
 • Energetický audit domácnosti, prohlídka, soupis doporučených opatření, porovnání variant od 1500 Kč
 • Vypracování řešerší, studií – individuální nacenění

PENB

 • Samostatné vypracování PENB od 3500 Kč
  • Uvedená cena platí pro rodinný dům o energeticky vztažné ploše (zjednodušeně půdorysná plocha všech podlaží vč. obvodových konstrukcí) do 150 m², přízemí + max. 1 podlaží, tisk 4 paré + zaslání poštou

Ceny nezahnují dopravu! Pro konkrétní cenovou nabídku pište na kontakt@blankacabovska.eu.

Konzultace je možné provádět osobně, po Skypu, telefonicky, nebo třeba formou procházky v parku či u kávy či čaje v kavárně.