Řasy, plísně a houby na zateplených fasádách

Komu se nelení, tomu se zelení – říká staré české pořekadlo. Ale doslova to občas platí i naopak. Řeč je o zvýšeném výskytu řas na nově zateplených objektech.

Zateplování fasád a výstavba nových úsporných budov s sebou bohužel přináší také nový problém, který se začal po několika letech objevovat na jejich povrchu.

Vysoký výskyt řas, hub a plísní na fasádách zateplených domů nemusí být zapříčiněn špatným technologickým postupem nebo nesprávným provedením zateplení. Bohužel se jedná o tak trochu nechtěný následek zlepšení tepelné izolační obálky objektu.

Zase ta voda

Prvotní příčinou napadení fasád je voda. Velmi dobře zateplené fasády nám pomáhají k nižším účtům za vytápění, ale způsobují také to, že vnější povrch stavby se již tolik neprohřívá a jeho teplota klesá velmi často pod rosný bod. Mnohem častěji tak na povrchu dochází ke kondenzaci. Fasády orientované převážně na jih, západ a východ mají tu výhodu, že během slunečných dnů dojde k vysušení kondenzátu. Nicméně bohužel fasády orientované k severu takovou výhodu nemají a většinou se na nich jako první objevuje nepěkné zelené plochy. Voda v podobě kondenzátu na nich totiž zůstává dlouhou dobu a tím se vytváří ideální podmínky pro růst řas a hub.

 • Fasády porostlé řasami nevypadají hezky.
 • Produkty řas, hub a plísní mohou způsobovat alergické reakce.
 • Vyšší výskyt řas, hub, mechů či lišejníků narušuje povrchy materiálů a přispívá tak k jejich degradaci.
 • Výskyt těchto mikroorganismů navíc signalizuje zvýšenou vlhkost materiálů, která již sama o sobě může narušovat materiály a jejich vlastnosti.

Někteří výrobci přidávají do fasádních omítek speciální přísady zabraňující růstu řas, nicméně tyto přísady účinkují jen několik let a po čase svou účinnostr ztrácí úplně.

Faktory, které podporují růst řas a hub na fasádách

 • Blízkost lesa či vzrostlých stromů
  • v blízkosti lesa se vzduch pohybuje pomaleji, je zde také vyšší vlhkost vzduchu, les navíc vytváří stín
 • Otevřené vodní hladiny, tekoucí řeky apod.
  • vzduch poblíž vodních hladin má vyšší obsah vlhkosti
 • Orientace na SV, S až SZ
  • tyto fasády nejsou vůbec osluněné, nedochází tak k jejich vysychání
 • Chybějící ochrana proti povětrnostním vlivům
 • Chybějící oplechování parapetů, atik či jiných vodorovných povrchů, chybějící přesah střechy
 • Nesprávně navržené prvky stavby způsobující stékání vody po fasádách
  • např. šikmo ven skloněné povrchy, nedostatečné odvodnění balkonů a lodži

Příklady napadených povrchů

Následujících několik fotografií ukazuje typické příklady napadení zateplených fasád.

Zvýšený výskyt řas v oblasti odstřikující vody a u ústí svodu dešťové vody; severní orientace fasády

Silné napadení v oblasti odstřikující vody.

Fasáda se zelení v blízkosti, zároveň je napadená fasáda orientovaná na sever a dochází ke stékání vody ze střechy.

Počínající růst na fasádě se severní orientací. Dole můžeme vidět masivní růst řas v místech odstřikující vody.

Nedostatečně vyřešený detail vodorovného povrchu – na povrchu dochází k hromadění vody a jejímu stékání, což podněcuje růst řas.

Nevhodně zvolená úprava vodorovného povrchu – místo oplechování je použit keramický obklad. Spárami pak odtéká voda a rostoucí řasy vytváří takovéto pravidelné obrazce.

Stejný problém jako u předchozího obrázku, zde je vidět, že se zelené pásy řas tvoří přesně v místech spár obkladu.

Lepší řešení, které zabrání stékání vody na fasádu.

Opět nedostatečně vyřešený detail. Navíc voda stékající shora narušuje obklad, který se začíná od zdi oddělovat.

Stejný případ jako výše, jen pohled z jiného úhlu. Vidíme, že poměrně nedávno renovovaná budova dostává vlivem špatně řešených drobností pořádně zabrat.

Počínající zelenání fasády, severozápadní orientace. Velmi blízko fasády roste strom. V soklové oblasti je napadení řasami výrazné.

Prevence začíná u správného návrhu

Tak jako ve většině případů je nejlepší problémům co nejdříve předcházet. Ať už se jedná o rekonstrukci či novostavbu, v obou případech musíme vždy přemýšlet nad návrhem a hledat možné důsledky zvolených řešení. Zde nabízím pár bodů, nad kterými je důležité se vždy zamyslet:

 • Je stavba poblíž lesa, stromů, vodní plochy? Z jaké strany nejčastěji fouká vítr? Jsou v okolí významné prvky vrhající stín na budoucí stavbu?
 • Nehrozí, že po fasádě bude stékat voda? Je detailně vyřešené odvodnění balkonu, lodžie? Nemůže někde docházet k hromadění vody? Myslíme také na odstřikující vodu?
 • Je navržen přesah střechy? Při dodatečném zateplení nezapomeňme projektovat také prodloužení přesahu stávající střechy.
 • Důsledně chraňme veškeré vodorovné povrchy – parapety, atiky a další. Zajistěme bezpečný odvod vody z těchto míst.
 • Nezapomínejme na často opomíjené detaily!

Je hydrofobizace povrchu řešením?

Hydrofobní povrchy jsou takové povrchy, které odpuzují vodu. Bohužel, praktickými pokusy a výzkumy bylo prokázáno, že tudy cesta nevede. Hydrofobní vlastnosti se odbourávají povětrnostními vlivy a na povrchu materiálu se stejně vytvoří tenká vrstva kondenzátu o výšce jedné molekuly, která může být oku na první pohled zcela neviditelná. Hydrofobiza ce tedy částečně pomoci může, ale samospásné řešení to rozhodně není.

Když už se problém objeví

Důležitým předpokladem každé sanace je úplné odstranění veškerých organismů způsobující porost na fasádě. K volbě správného postupu je vhodné odebrat vzorek fasády a v příslušné laboratoři nechat provést rozbor.

Povrch fasády je nutné řádně očistit a dezinfikovat. Důkladné čistění fasády je skutečně tím nejdůležitějším předpokladem správné sanace. Poté můžeme nanášet také speciální ochranné nátěry s fungicidními, algicidními a biocidními účinky. Nicméně jejich životnost je opět omezená.

Měli bychom mít na paměti, že spousta těchto biocidních přípravků obsahuje chemické látky, které jsou nepříznivé až nebezpečné životnímu prostředí. V současné době je legislativou jejich obsah omezen a v nabídce jsou i biologicky odbouratelné produkty.

Hlavním zdrojem pro tento článek byla kniha švýcarských autorů Rolanda Büchliho a Paula Ralscheho – Řasy a houby na fasádách.

Zdroj obrázků – vlastní fotografie.

 

1 komentář u „Řasy, plísně a houby na zateplených fasádách

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *