10.11.2018

Optimalizace projektu

Cílem optimalizace projektu je navrhnout maximálně úsporný objekt na základě možností, které nám nabízí zvolený pozemek a dostupná technologická řešení. Nejlepší je začít co nejdříve – ideálně v době, kdy svůj záměr začínáte teprve formovat. Optimalizovat jde i již rozpracovaný projekt.

Popsaný postup optimalizace projektu platí samozřejmě i pro rekonstrukce. V takovém případě ale některé body není možné uplatnit, neboť například umístění domu na pozemku či orientace ke světovým stranám je už daná.

Pokud máte základní studii od architekta, bude sloužit jako výchozí podkad. Studie ovšem není podmínkou, začít můžeme i tehdy, pokud máte třeba jen na kousku papíru načrtnutou hrubou představu.

Analýza pozemku a zákadních představ

Na úplném začátku je nutné zjistit, jak vypadá pozemek. Důležité je umístění pozemku, jeho orientace a rozměry, terén a okolí. Důležité je také seznámit se se základní představou klienta – co od domu očekává, jaký bude jeho účel, jaké má preference a představy z hlediska materiálů i technologií.

Analýza dispozičního řešení a usazení objektu na pozemek

Dalším bodem je rozbor dispozičního řešení s ohledem na podmínky pozemku. V souladu s dispozicí je nutné řešit i usazení objektu na pozemku a orientaci objektu ke světovým stranám.

Výběr základního materiálového řešení

Následuje výběr materiálového řešení a skladeb konstrukcí. Probereme výhody a nevýhody jednotlivých materiálů včetně jejich vlivu na životní prostředí. Ukážu Vám konkrétní čísla.

Řešení vytápění, větrání, ohřevu vody

V ruku v ruce s materiály je nutné začít řešit také technologie – jak se bude topit, větrat, jak se bude ohřívat voda. Zároveň se také budeme bavit o možnostech využití obnovitelných zdrojů.

Tvorba základního modelu

Nyní už je základní představa jasná a je možné se pustit do tvorby prvního modelu. Pro rodinné domy využívám program PHPP, který speciálně pro tento účel vyvinul německý Passivhaus Institut.

Optimalizace a hledání nejlepší varianty

Na základě prvních výsledků z modelu budeme společně zkoušet další řešení a sledovat jejich vliv na celkovou energetickou náročnost. V případě potřeby se vrátíme k předchozím bodům. Můžeme si hrát s plochou a rozmístěním oken, zvažovat použité materiály, nebo třeba zkoušet pootočit dům na pozemku. Můžeme také sestavit několik variant a ty pak mezi sebou porovnávat.

Stavba a její vliv na životní prostředí

Pro zájemce je možné zpracovat také model vlivu zvoleného řešení na životní prostředí. Dnes máme již k dispozici data, která nám umožní přesně spočítat, kolik energie je potřeba na výrobu zvolených materiálů, nebo kolik škodlivých látek se během této výroby uvolní. Tato data je možné najít pro některé výrobky přímo v takzvaných EPD certifikátech (Environmental Product Declaration), případně v mezinárodních databázích.