Dejme přírodě zelenou aneb jak zakomponovat vegetaci do staveb

Výstavbou budov vždy zabíráme určitou část zeleného území a půdy. Připravujeme o místo pro život nejen rostliny, ale i hmyz či další živočichy. Zároveň tak nevratně měníme lokální podmínky. Existuje naštěstí několik možností, jak tento zásah do krajiny „odčinit“. Některé možnosti vyžadují přijmout určitá opatření již při samotném návrhu objektu, jiné je možné takřka bez Přečíst si víc oDejme přírodě zelenou aneb jak zakomponovat vegetaci do staveb[…]

Řasy, plísně a houby na zateplených fasádách

Komu se nelení, tomu se zelení – říká staré české pořekadlo. Ale doslova to občas platí i naopak. Řeč je o zvýšeném výskytu řas na nově zateplených objektech. Zateplování fasád a výstavba nových úsporných budov s sebou bohužel přináší také nový problém, který se začal po několika letech objevovat na jejich povrchu. Vysoký výskyt řas, Přečíst si víc oŘasy, plísně a houby na zateplených fasádách[…]

Co se skrývá pod pojmem vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí (anglicky označováno jako indoor environment) zahrnuje soubor podmínek a faktorů charakterizující prostředí uvnitř objektů a budov. Stav tohoto vnitřního prostředí je velmi důležitý. Významnou měrou totiž ovlivňuje náladu, pocity, výkonnost, ale i zdravotní stav lidí nacházejících se uvnitř budov. Nejprve si pojďme vysvětlit, co tento pojem vlastně znamená a zahrnuje. Vnitřní prostředí je utvářeno Přečíst si víc oCo se skrývá pod pojmem vnitřní prostředí[…]