Dejme přírodě zelenou aneb jak zakomponovat vegetaci do staveb

Výstavbou budov vždy zabíráme určitou část zeleného území a půdy. Připravujeme o místo pro život nejen rostliny, ale i hmyz či další živočichy. Zároveň tak nevratně měníme lokální podmínky. Existuje naštěstí několik možností, jak tento zásah do krajiny „odčinit“. Některé možnosti vyžadují přijmout určitá opatření již při samotném návrhu objektu, jiné je možné takřka bez Přečíst si víc oDejme přírodě zelenou aneb jak zakomponovat vegetaci do staveb[…]