Co se skrývá pod pojmem vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí (anglicky označováno jako indoor environment) zahrnuje soubor podmínek a faktorů charakterizující prostředí uvnitř objektů a budov. Stav tohoto vnitřního prostředí je velmi důležitý. Významnou měrou totiž ovlivňuje náladu, pocity, výkonnost, ale i zdravotní stav lidí nacházejících se uvnitř budov.

Nejprve si pojďme vysvětlit, co tento pojem vlastně znamená a zahrnuje. Vnitřní prostředí je utvářeno několika různými faktory a složkami. Z inženýrského hlediska je můžeme dělit do následujících hlavních skupin:

 • Kvalita vnitřního vzduchu
  • Tento pojem zahrnuje například příjemné i nepříjemné pachy, znečišťující látky v ovzduší, aerosoly, mikroby, plísně, houby, koncentraci oxidu uhličitého a další.
 • Tepelný komfort
  • Tepelným komfortem jsou myšleny teploty vzduchu, pohyb vzduchu či například vlhkost ve vzduchu.
 • Akustický komfort
  • Akustický komfort zahrnuje hluky a zvuky produkované uvnitř i mimo budovu, vibrace, hlasitost.
 • Světelný komfort
  • Světelný komfort závisí na denním i umělém osvětlení, oslnění, jasu, kontrastech barvě světla, ale také na výhledu z okna do okolí.

Nesmíme ovšem opomenout i další, „méně inženýrské“ složky, které také významně spoluutváří vnitřní prostředí, jako je například estetická kvalita prostoru, prostorové a ergonomické podmínky, barvy a například uspořádání nábytku. Nesplnění požadavků a předpokladů u těchto složek může i přes dokonalé osvětlení, akustiku i větrání znamenat významnou nespokojenost při pobytu uvnitř objektu.

Dostatek denního světla je jedním ze základních požadavků na kvalitní vnitřní prostředí.

Některé složky vnitřního prostředí lze určitým způsobem kvantifikovat, jako například množství vzduchu potřebné k větrání či minimální osvětlení nutné pro určitý druh práce. Tyto  složky lze  měřit a snadno porovnávat mezi sebou. Některé složky ovšem není možné změřit vůbec, neboť jsou velmi subjektivní a každý člověk je vnímá odlišně.

Subjektivita je vlastně jednou z důležitých charakteristik vnitřního prostředí – co člověk, to jiné potřeby, názory a pocity. Každý z nás má totiž jinak citlivé smyslové orgány a také jiné požadavky a očekávání. I tuto subjektivitu lze alespoň částečně zevšeobecnit – například ženy jsou obecně k teplotám vzduchu citlivější než muži. Řešení vnitřního prostředí lze tak označit za velmi subjektivní úkol, kde je komunikace s budoucími (či stávajícími v případě stávajících objektů) uživateli objektu víc než zásadní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *